Udtalelse: Vigtigt skub fremad

Med 1½ times kvalificeret vejledning gav Georg mig et vigtigt skub fremad i arbejdet med en masteropgave.

Vejledningen var præget af et afklaret og sikkert blik for de akademiske krav, men også af en god indlevelsesevne i projektets karakter. Georg kunne på overbevisende måde fremhæve styrker og svagheder i mit arbejde og derved tilføre nye overvejelser til den fortsatte arbejdsproces. Som en person udenfor den snævre vejleder-studerende relation kunne Georg ‒ fra sit eget uafhængige perspektiv ‒ stille kritiske og skæve spørgsmål til opgaven. Denne interesserede tilgang oplevede jeg forfriskende og afklarende i en fase, hvor en vis modløshed og træthed med opgaven var ved at tage overhånd.

Georgs vejledningstilbud er rigtig godt, og jeg er overbevist om, at også andre studerende ‒ måske især indenfor det pædagogiske og humanistiske felt ‒ vil kunne høste glæde af at møde hans brede akademiske kvalifikationer og evne til faglig vejledning. Som freelancer er Georg fleksibel og hurtig at få kontakt med, når det brænder på.

Lærer Hans Chr. Jensen, Master i dansk som andetsprog · januar 2014