Udtalelse: Pædagogisk viden og refleksion

Udtalelse vedrørende adjunkt Georg S. Adamsen, Menighedsfakultetet (MF), Århus

I efteråret 2001 overværede jeg to tredobbelte lektioner på MF, hvor Georg Adamsen stod for undervisningen. Jeg var knyttet til hans adjunktpædagogiske uddannelsesforløb som vejleder. I forbindelse med lektionsrækkerne diskuterede vi, med afsæt i Georg Adamsens lektioner, en række pædagogiske temaer.

Mine indtryk af Georg Adamsens pædagogiske kvalifikationer samler sig i følgende punkter:

Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen

Georg Adamsen er særdeles velforberedt såvel fagligt som pædagogisk. Han gør sig således overvejelser over, hvilke aktiviteter han vil sætte i gang hos de studerende, og varierer i praksis imellem forskellige arbejdsformer og organisationsformer — under brug af forskellige undervisningsmidler. Derudover reflekterer han over de studerendes læringsmål — og lægger i form af et notat dette frem for dem og argumenterer for emnet som en organisk del af deres arbejde med det faglige indhold.

Diskussion af pædagogisk relevante temaer

I diskussionerne i tilknytning til de to dage med undervisning demonstrerer Georg Adamsen dels en meget stor indsigt i relevant dansk og udenlandsk pædagogisk teori (samt nært beslægtede forskningsfelter); dels en åbenhed og nysgerrighed over for de teorier, han endnu ikke kender. Sammenfattende må Georg Adamsens viden om og appetit på pædagogisk teori betegnes som usædvanligt omfattende for en akademisk verden ‒ i mange henseender endda på niveau med en fagmands med pædagogik som profession.

Evaluering af undervisning

Ved evalueringen af sin undervisning viser Georg Adamsen ikke blot vilje og åbenhed til at diskutere alle sider og niveauer af sin praksis, og evne til at iagttage, differentiere og prioritere mellem de forskellige komponenter i undervisningens samspil. Han viser også evne til at sætte det væsentlige i fokus. Og skitsere forslag til ændringer og eksperimenter i forhold til egen undervisning.

Udvikling i praksis

Georg Adamsen viser, at han i praksis vil og kan ændre sin undervisning på baggrund af egen evaluering og feedbacken i vejledningen — og argumentere herfor. — Fra bordopstilling til sekvensering af stoffet.

Sammenfatning

Sammenfattende kan Georg Adamsens pædagogiske potentiale karakteriseres således: Hans fortsatte udvikling hviler på en solid personlig forandringsvilje og åbenhed, der kombineres med en mindst lige så solid forandringsevne i form af teoretisk funderet refleksion.

Mag.art. Jens Ager Hansen, lektor v/ Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Århus · 19/2 2002
(DEL hedder nu Professionshøjskolen Metropol)