Vejledning

Gør din opgave god ‒ gør din gode opgave bedre. Få tryghed undervejs. Overvind udfor­dringerne! Nå dit mål!

Du har brug for mere vejledning, end du får hos din officielle vejleder. Eller du har brug for en anden vejledning. Din vejleder er fagligt dygtig, men det er ikke nok for dig. Lad os snakke om, hvad du har brug for.

Lad mig uddybe det lidt (med baggrund i egne erfaringer og pædagogiske studier).

Tid

Vejledere har travlt og har mange, de skal vejlede. Du føler, du har brug for mere vejledning, og har brug for reaktion på de små ting, der gør, at du ikke altid kan skrive videre. Men reaktionerne fra din vejleder tager for lang tid.

At skrive opgaver er et hårdt arbejde, som på mange måder kan gøre en usikker. Du har brug for at få læst mere, end din vejleder kan nå.

Lad os vende, hvordan du kan få løst dit behov.

Forståelse

Vejledere har kendskab til dit fagområde. Men jeg ved fra mine egne opgaver, at faglig indsigt ikke altid er nok. Der er brug for forståelse for, hvad der sker i den, der arbejder med en opgave.

Der er typisk to almindelige ting på spil. Den ene har at gøre med, hvad der sker, når man er i en læreproces. Den anden har at gøre med, hvordan ens psyke spiller sammen med almindelige læreprocesser. Begge dele kan bremse en opgaveskriver, men det har du ikke tid til.

Det sker også, at en opgaveskriver påvirkes af tungere psykologiske problemer. Er det tilfældet, er det ikke en opgavedoktor, men en psykolog, man har brug for. Jeg arbejder ikke terapeutisk.

Opgaven

Selve det faglige emne kan kræve vejledning, og det får man tit hos ens vejleder. Men at skrive en opgave er at begive sig ind i et land med mange skrevne og uskrevne regler: om genre og overordnet opbygning, om indhold, argumentation og dokumentation, og endelig også om sprog og stil. Sammen med de faglige udfordringer kan det gøre det til en stor udfordring at skrive opgave. Har du brug for sparring og vejledning i den situation, så lad os drøfte, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Ring på 40 58 80 45 eller