Layout

Sørg for visuel orden og skønhed. Brug de rigtige tankestreger og gåseøjne. Vælg smuk skrifttype.

Du kan få hjælp til at bruge Word effektivt, eller jeg kan layoutet dit Word-dokument i InDesign. Du får naturligvis både Word-, PDF- og InDesign-udgaver tilbage.

Indholdet er vigtigst, men layout kan gøre det lettere ‒ eller sværere ‒ at læse indholdet. En akademisk opgave har typisk en struktur, der er vigtig for forståelsen. Words standardlayout af f.eks. overskrifter gør det ikke nemt at følge strukturen.

Har du brug for råd ‒ eller et grydeklart layout ‒ så kontakt mig og lad os drøfte dit behov.

Ring på 40 58 80 45 eller